O projekte

Hlavnou myšlienkou projektu biografia.sk je informovať o živote a najdôležitejších udalostiach významných osobností svetového, ale aj regionálneho charakteru. Vznikol vďaka zopár nadšencom histórie a literatúry, s cieľom sústrediť výlučne biografický materiál do jedného elektronického formátu. Predovšetkým za účelom osvety a všeobecnej informovanosti. Nie je zámerom o vyčerpávajúce a niekoľko stranové encyklopedické publikácie, skôr sa dielo snaží priblížiť k bežnému čitateľovi v pomerne krátkom čase svojou jednoduchou a ľahko zapamätateľnou  formou. Veríme, že čitateľovi pomôže sprehľadniť a ozrejmiť niektoré fakty, alebo iba spríjemniť čas čítaním o živote významných osobností našich dejín.