Kategória: J

Dušan Samuel Jurkovič

(23.08.1868 – 21.12.1947) Významný slovenský architekt so svetovým uznaním. Životopis Rodina Narodil sa v kopaničiarskej obci Turá Lúka (dnes mestská časť Myjavy), rodičom Jurajovi a Emílie Jurkovičovcom. Pochádzal z rodiny, z ktorej vzišlo niekoľko historicky významných osobností Slovenska. Jeho bratrancom bol Svetozár Hurban Vajanský a strýkom Jozef Miloslav Hurban. Štúdium V roku 1874 začal navštevovať evanjelickú cirkevnú školu v obci Brezová. Následne […]