Franz Kafka new

Franz Kafka

Franz Kafka
9 hlasov, 3.78 priemerné hodnotenie

(03.07.1883 – 03.06.1924)

Spisovateľ židovského pôvodu píšuci v nemčine. Patrí k najvýznamnejším prozaikom v 20. storočí.

Životopis

Rodina

Franz Kafka sa narodil 3. júla 1883 v Prahe do nemecko-židovskej rodiny. Jeho otcom bol Hermann Kafka, ktorý mal tvrdú povahu a len málo porozumenia pre synovu tvorivú stránku. Pochopenie synových túžob stať sa spisovateľom nechápala ani Franzova matka Julia.

Keď mal Franz 6 rokov, postihla jeho rodinu veľká tragédia. Obaja jeho bratia, Georg a Heinrich, zomreli ešte v dojčenskom veku.

Napriek českému prostrediu, v ktorom Kafka vyrastal, obľuboval najmä nemeckú kultúru. Nemčina bola tiež jeho materinským jazykom, no hovoril plynule aj česky a pochytil i čosi z francúzštiny.

Štúdium

V rokoch 1889-1893 navštevoval Nemeckú chlapčenskú školu v Prahe a následne Staromestské nemecké gymnázium, kde v roku 1901 zmaturoval. Zapísal na sa Karlovej univerzite v Prahe, kde začal študovať chémiu, no po dvoch týždňoch prestúpil na právo. Na konci prvého ročníka na univerzite sa zoznámil s Maxom Brodom, ktorý sa stal jeho blízkym priateľom a zostal ním až do konca života.

Zamestnanie

Po absolvovaní a roku strávenom na povinnej praxi, sa dňa 1. novembra 1907 zamestnal v Assicurazioni Generali, talianskej poisťovni. Tu pracoval takmer rok, no samotnou prácou nebol celkom nadšený. Jeho pracovná doba od ôsmej večer do šiestej rána mu neposkytovala veľa času na písanie. V júli 1908 túto prácu zanechal a už o dva týždne neskôr pracoval pre Robotnícku úrazovú poisťovňu. Kafka zostal v spoločnosti až do roku 1917, kedy dostal tuberkulózu a bol nútený vziať si voľno. Z dôvodu choroby musel z práce nakoniec odísť v roku 1922.

V roku 1912 v dome svojho priateľa Maxa Broda, Kafka stretol Felice Bauerovú, ktorá žila v Berlíne. Po nasledujúcich piatich rokoch dopisovania, občasných stretnutiach a dvoch zasnúbeniach ich vzťah nakoniec skončil v roku 1917.

Literárna tvorba

Jeho najpopulárnejšia a najpredávanejšia poviedka, Die Verwandlung (Premena), bola dokončená v roku 1912. Nasledovala Kafkova prvá publikovaná kniha, Betrachtung (Rozjímanie), zbierka 18 príbehov napísaných medzi rokmi 1904 a 1912.

Aj s jeho zhoršujúcim sa zdravím Kafka pokračoval v písaní. V roku 1916 dokončil poviedku Das Urteil (Ortieľ), ktorá hovorí o vzťahu, ktorý zdieľal so svojím otcom. Ďalšími prácami boli In der Strafkolonie (V trestaneckej kolónii) a Ein Landarzt (Dedinský lekár) obe dokončené v roku 1919.

Začiatkom 20. rokov udržoval intenzívny vzťah s českou novinárkou a spisovateľkou Milenou Jesenskou. V roku 1923 sa odsťahoval do Berlína, aby sa mohol sústrediť na písanie. V tom čase žil s Dorou Diamantovou, učiteľkou v materskej škole, pochádzajúcou z ortodoxnej židovskej rodiny.

V roku 1924, chorý, ale stále pracujúci Kafka dokončil poviedku Ein Hungerkünstler (Umelec v hladovaní).

Spolu s Dorou sa Kafka nakoniec vrátil do Prahy. V snahe prekonať svoju tuberkulózu odcestoval do sanatória vo Viedni. Zomrel v rakúskom Kierlingu 3. júna 1924.

Sláva po smrti

Počas svojho života publikoval len zlomok svojich prác. No keďže ho trápili pochybnosti o sebe samom, nechcel po sebe na svete zanechať svoje diela. A tak požiadal Maxa Broda, aby všetky jeho nepublikované práce po jeho smrti zničil. Našťastie Brod jeho prianie nedodržal a v roku 1925 publikoval Der Process (Proces), jeho najúspešnejší román.

V roku 1926 Brod publikoval Das Schloß (Zámok) a rok na to román Amerika.

CAPTCHA code