Móric-Benovský new

Móric Beňovský

Móric Beňovský
19 hlasov, 3.63 priemerné hodnotenie

(20.09.1746 – 23.05.1786)

Dobrodruh, vojak, šľachtic, vedec, spisovateľ a určité obdobie kráľ severnej časti Madagaskaru. Tak by sa dal charakterizovať život rodáka z obce Vrbové, neďaleko Piešťan.

Životopis

Vojenské cestičky

Pochádzal zo šľachtického rodu z Beňova. Ako mladý vstúpil do Uhorskej armády, neskôr v roku 1768 do Poľskej, kde bojoval za jej osamostatnenie z pod nadvlády Ruska. Nanešťastie padol do Ruského zajatia. Po rôznych peripetiách a pokuse o útek ho deportovali na Kamčatku, kde po istom čase inicioval vzburu väzňov a ušiel na čas do Paríža. Ako prvý Európan sa plavil cez severný Tichý oceán (skôr ako James Cook). V Paríži sa mu podarilo od kráľa Ľudovíta XV. získať angažmán ako miestodržiteľ na ostrove Madagaskar.

Kráľ Madagaskaru

Rodáka z Vrbového si kvôli jeho prístupu a ochrane domorodého obyvateľstva pred otrokármi domáci ľud obľúbil natoľko, že mu tri miestne kmene zverili vládu nad severovýchodnou časťou ostrova Madagaskar. Nazvali ho anpanjakabé (apansakabé) čo v preklade znamená kráľ kráľov. (Vďaka jeho pričineniu sa Madagaskarské kmene zjednotili v roku 1787 až po Beňovského smrti).

Potulky svetom

V roku 1777 prišiel naspäť do Paríža vydobyť pre Madagaskar lepšie postavenie. Vtedajší panovník Ľudovít XVI. ho povýšil na brigádneho generála, no kolonizáciu Madagaskaru odmietol. O rok nato sa vrátil do Rakúsko-Uhorska a opäť vstúpil do armády. Mária Terézia mu udelila titul gróf. V roku 1779 predkladá Móric Beňovský Rakúsko-Uhorskej panovníčke plán výstavby obchodnej plavebnej cesty do Rijeky. Panovnícky dvor však jeho plán odmietol. Následne odchádza do USA kde s podporou Benjamina Franklina (veľvyslanca vo francúzsku s ktorým sa poznal) predkladá návrh o zhromaždení vojakov v Európe v rámci ktorého Madagaskar figuruje ako základňa pre spojencov USA. Vtedajšiemu veliteľovi armády USA G.Washingtonovi. sa návrh pozdával avšak v danej chvíli bol neaktuálny nakoľko sa vzťahy medzi Anglickom a Amerikou zlepšili.

Misia Madagaskar

Po návrate do vlasti v roku 1783, sa dostáva pod ochranu samotného cisára Jozefa II a získava poverenie na založenie kolónie na Madagaskare no misia sa končí kvôli finančným problémom neúspechom. Svoje memoáre a zážitky z ciest venuje Johnovi H. de Magellanovi, ten ich preložil do niekoľkých jazykov a stali sa betsellerom.

Svojej snahy pomôcť Madagaskaru sa nechce vzdať a preto osloví Britániu o povolenie expedície. V roku 1784 zakladá spolu s B. Franklinom obchodnú spoločnosť v Balltimore, prioritou je obchod medzi Madagaskarom a USA.

V roku 1785 prichádza opäť na Madagaskar, zakladá mesto Mauretánia (podľa mena Móric) a obchoduje s otrokmi a zbraňami s ktorými sa snaží vyhnať Francúzov z ostrova. Francúzi posielajú na Madagaskar tajnú výpravu z provincie Pondichéry (juh Indie), ktorá má zabrániť nezávislosti Madagaskaru.

V bojoch o svoj milovaný ostrov dňa 23.05. 1786 zomiera. Je pochovaný v meste Mauretánia pravdepodobne aj s dvoma druhmi z čias úteku z Kamčatky, ktorí ho doposiaľ sprevádzali. Obyvatelia Madagaskaru naň nezabudli, je po ňom pomenovaná jedna miestna ulica a deti sa o ňom dodnes učia v tamojších školách.

CAPTCHA code