Ludovit_Stur_adj new

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr
61 hlasov, 4.03 priemerné hodnotenie

(28.10.1815 – 12.01.1856)

Politik, spisovateľ, jazykovedec a kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Životopis

Vzdelanie

Narodil sa v Uhrovci neďaleko Bánoviec nad Bebravou. Pochádzal z rodiny piatich detí národne zmýšľajúceho učiteľa. Svoje štúdium začal v rodnom Uhrovci, základné vzdelanie získal od svojho otca. Neskôr pokračoval na nižšom gymnáziu v Rábe (dnešný Györ). Vďaka zodpovedným učiteľom sa u neho prebúdza záujem o slovanskú kultúru. V roku 1829 odchádza študovať na evanjelické lýceum do Bratislavy. V Bratislave viedol Katedru reči a literatúry česko-slovenskej profesor Palkovič. Ako jeho žiak je Štúr vzorným a usilovným študentom so zapálením pre slovanstvo. Angažuje sa aj ako člen spolku Spoločnosti česko-slovenskej.

Výlet na Devín

V roku 1834 sa stáva Ľudovít Štúr tajomníkom Spoločnosti česko-slovenskej. A o rok na to jej podpredsedom. Prednáša na lýceu históriu Slovanov a slovanskú literatúru starším študentom. Počas jeho pôsobenia v Spoločnosti česko-slovenskej sa počet jej členov zvyšuje. Dňa 24 apríla 1836 sa za účasti Štúra a jeho nasledovníkov uskutočňuje výstup na hrad Devín. Každý z členov si prisvojí stredné slovanské meno. Ľudovít Štúr si vybral meno Velislav.

Láska k vlasti

Piateho apríla 1837 po študentských nepokojoch na bratislavskom lýceu je Spoločnosť zakázaná. O týždeň neskôr zakladá Štúr Ústav reči a literatúry československej. Ústav má pokračovať v činnosti Spoločnosti. V roku 1838 odchádza na štúdiá do Halle. Po dvojročnom štúdiu v Nemecku sa vracia naspäť do Uhorska. Zastávkou sa mu stala Praha kde navštívil Jána Pospíšila – tlačiara časopisu Květy kde Štúr svojimi článkami prispieval. Privodil si zranenie ruky a zostáva v starostlivosti Pospíšilovej rodiny. Zoznamuje sa s jeho dcérou Máriou Pospíšilovou, s ktorou prežije krátky románik. Avšak skôr ako precitne v lásku k nej, uprednostní riešenie slovenskej otázky v Uhorsku a odchádza.

Slovenské noviny

Po návrate opäť pôsobí ako zástupca na katedre profesora Palkoviča. Od tohto obdobia začína vyvíjať snahu o zamedzenie útlaku maďarskej časti národa tzv. maďarizácie. Opakovane posiela sťažnosti, ale aj žiadosti na Viedenský dvor, no neúspešne. Usiluje sa najmä o vydávanie slovenských novín. Začiatkom roku 1843 prichádza s myšlienkou jednotného slovenského jazyka nevychádzajúc z biblickej češtiny ale zo základov stredoslovenského nárečia. To pobúrilo českých stúpencov na čele s Palackým a Šafárikom.

Kodifikácia slovenčiny

Dňa 11.7.1843 sa stretáva spolu s Hurbanom a Hodžom na Hurbanovej fare v Hlbokom, za účelom kodifikácie spisovnej slovenčiny. Dňa17. júla prichádza oboznámiť s udalosťami Jána Hollého. V tom istom roku zbavili Štúra z funkcie zástupcu na katedre. Na protest odchádza 22 študentov z lýcea. V roku 1845 dostáva Štúr povolenie od panovníka vydávať noviny. Následne vznikajú Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský.

Politická kariéra

Spolupráca so zemanom Mikulášom Ostrolúckym mu otvára dvere aj do politiky. Zahľadel sa do jeho dcéry Adely. Je zvolený za poslanca mesta Zvolen. V roku 1847vďaka tomu vstupuje na Uhorský snem v Bratislave. Ako rečník vedie súboj s liberálom Lajosom Kossuthom stúpencom maďarizácie. Uhorský snem v roku 1848 prerušuje revolúcia vo francúzsku. Kvôli hrozbe silnejúcej maďarizácie organizuje Štúr Slovanský zjazd v Prahe. Následne Maďarská vláda vydáva na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Dňa 15 septembra zakladajú spoločne vo Viedni Slovenskú Národnú Radu. Nezáujem a ignorácia Štúrových žiadostí na Viedenskom dvore ho prinútila venovať sa literárnej činnosti. Vzniká spis Slovanstvo a svet budúcnosti.

Rodinné tragédie

V roku 1851 zomiera jeho brat Karol Štúr, neskôr aj otec Samuel. Ľudovít sa sťahuje do Modry – miesta pôsobiska jeho brata Karola. Vo svojej tvorbe aj napriek policajnému dohľadu nepoľavuje. V roku 1853 zomiera aj jeho matka Anna.

Dňa 22. decembra 1855 počas poľovačky a v snahe preskočiť potok sa Štúr nešťastnou náhodou postrelí. Na následky zranenia v 12. Januára 1856 v Modre zomiera.

CAPTCHA code