Eugen Suchoň

Eugen Suchoň
16 hlasov, 3.38 priemerné hodnotenie

(25.09.1908 – 05.08.1993)

Národný umelec, významný slovenský skladateľ a pedagóg. Rodák z mesta Pezinok neďaleko Bratislavy, s ktorým bol jeho život bytostne spätý.

Životopis

Vzdelanie

Pochádzal z troch bratov. Najstarší Imrich, prostredný Eugen a najmladší Anton. (Anton zomrel ešte v detstve na zápal pľúc). Vychovávala ich mama Serafína Balgová-Suchoňová. Jeho študijné kroky sa datujú od  roku 1917 kedy začal navštevovať gymnázium v Pezinku. V roku 1920 paralelne študoval aj na Hudobnej škole v Bratislave hru na klavír. V mladosti ho uchvátilo ako maľovanie tak aj futbal, v ktorom bol výborným brankárom. No ako osudná sa mu stala napokon hudba. Doprevádzal na klavíri predstavenia kín v Modre a v Pezinku. Počas nedeľných omší hrával na organe. Od roku 1927 až do roku 1931 navštevoval Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave, kde sa venoval ako hre na klavír tak aj dirigovaniu. Na akadémii sa začal seriózne zaoberať komponovaním. Prvou známou skladbou bola Prelúdium As dur. Medzitým sa v roku 1930 presťahoval s rodinou do Bratislavy. Štúdium na akadémii ukončil v roku 1931. Následne začal študovať kompozíciu na Pražskom Konzervatóriu.

Začiatok hudobnej kariéry

O dva roky neskôr sa stal profesorom na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave.V hlavnom meste sa dostáva medzi kruhy známych umelcov, spisovateľov, kritikov, pedagógov a politikov. Ako prvé verejne známe dielo sa považuje jeho Baladická Suita z roku 1935. Mala veľký úspech čomu svedčí aj jej predstavenie vo významných mestách Európy.

Ako človek bol Suchoň zástancom vyrovnaných medziľudských vzťahov, ako na pracovisku tak aj v rodine. Bol človekom ktorý si vedel vychutnať aj svetské potešenie ako dobré jedlo alebo pezinské vínko.

Prvá slovenská opera

V roku 1940 na podnet Dušana Úradníčka (komisár SND) za účasti spisovateľa Jána Smreka a Andreja Mráza mali spolu s Eugenom Suchoňom skomponovať slovenskú národnú operu. Od roku 1941 až do roku 1948 pôsobil ako profesor kompozície na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Prvotný pokus o skomponovanie opery na objednávku sa Suchoňovi nepozdával. Avšak v roku 1941 našiel inšpiráciu v diele Mila Urbana. Predstavenie slovenskej národnej opery s názvom Krútňava malo premiéru 10.12.1949 v Slovenskom Národnom Divadle v Bratislave.

V čase po roku 1948 sa doba zmenila a autor novely podľa ktorej vznikla Krútňava sa dostal do nemilosti vtedajšieho režimu. Avšak Eugen Suchoň naň nezabudol, každoročne Urbanovi odovzdával podiel na zárobkoch tejto opery.

Medzinárodný úspech

Opera mala úspech a zakrátko bola uvedená na Pražskej Jari a v roku 1979 sa dostala až do Michiganu v Amerike. Od roku 1948 až do roku 1960 pôsobil Suchoň ako profesor na katedre na pedagogickej Fakulte v Bratislave. Dostal však aj ponuku prednášať o hudbe na americkej univerzite, no ponuku odmietol so slovami, že si nevie predstaviť opustiť kraj v ktorom sa narodil.V rokoch 1952 až 1959 Eugen Suchoň vytvoril druhé svoje najznámejšie dielo Svätopluk, ktoré malo premiéru 10.03.1960 v Slovenskom Národnom Divadle v Bratislave.

Do vysokého veku sa venoval hudbe no 5. Augusta v roku 1993 Eugen Suchoň zomrel.

Ako významná osobnosť dostal počas svojho života množstvo ocenení. V roku 2008 mu bolo  prezidentom Ivanom Gašparovičom udelené štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam.

CAPTCHA code